*

K.V. de Rode Herten

 

Klootschieten

Home
De Geschiedenis
De Kloot
Het Spel
Verenigingen
Documenten
 


Is klootschieten nu een sport of een spel?

De meningen hierover lopen uiteen, maar men kan wel constateren dat een grote groep mensen nog steeds veel plezier beleeft aan het eeuwenoude spel klootschieten.

Het is zeker geen folkloristisch schouwspel, maar een echte Doe-sport en vooral zeer recreatief. Het komt bij het klootschieten aan op behendigheid, spierkracht en wie in die combinatie het verste kan gooien. Het klootschieten kan het gehele jaar door worden beoefend. Klootschieten is snel te leren, wie kan gooien kan ook klootschieten.
Behalve in verenigingsvorm wordt er ook veel op campings aan klootschieten gedaan. Ook zijn er steeds meer gelegenheden waar men als onderdeel van een dagje of avondje uit aan een rondje klootschieten kan deelnemen.

Namens de klootschietvereniging de Rode Herten wil ik U op de volgende pagina's graag het één en ander vertellen over het klootschieten. De informatie is op vele manieren verkregen en ik wil hierbij dan ook iedereen die heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze site bedanken voor hun bijdrage. Wilt U zaken overnemen van deze site dan is dat geen probleem, maar ik zou het op prijs stellen als deze site bv als link vermeld zou worden.

Zo is er een stuk over de geschiedenis en het ontstaan van het klootschieten. Maar ook een verhaal over de kloot het belangrijkste onderdeel van het spel. Daarnaast worden de verschillende spelvormen in het kort uitgelegd.

Ook is er een pagina waarbij men kan zien welke organisaties en verenigingen zich bezighouden met het klootschieten. Daarbij is geprobeerd om zo actueel en volledig mogelijk te zijn, maar mocht U aanvullingen of wijzigingen hebben dan kunt U dit altijd via de mail even melden.

Ten slotte hebben we een pagina met allerlei documenten over het klootschieten. Hierbij wordt geprobeerd om zowel de informatieve als de leuke zaken te vermelden.
 

Laatste wijziging van
14 december 2002
Home / Nieuws / De Vereniging / Klootschieten / Kalender / Kwalificatie Wedstrijden / Supercup / Competitie / Afbeeldingen / Links